MEGALINARION

Hoc každý iný,
hoc z rôznych končín kraja,
je predsa niečo,
čo nás v jedno spája.
Tým putom je nápev sladký,
čo v piesňach dávnych ožíva
a bohatstvo Slova
i pravé hodnoty odkrýva.

My veľkú radosť v srdciach máme,
veď, Pane
Tebe spievame,
Teba oslavujeme.
Tebe ďakujeme
a Teba o pomoc prosíme,
Bože náš.

Členovia

  Dirigent:

Eva Tauberová st.
Eva Tauberová ml.

Soprán:
Ľubica Mackovjaková
Mária Geletková
Mária Kotradyová
Mária Krestianová
Anna Mingáčová
Anna Koťuhová
Anna Kamencová
Mária Ištvaníková

Alt:
Mária Kaffanová
Anna Barnová
Naďa Harničárová
Zdenka Marcinová
Petra Gardošíková
Žofia Mravčáková
Jana Fecíková
Mária Ďuršová
Anna Bobková
Natália Kropačevová

Tenor:
Vasiľ Habas
Jozef Pacák
Mikuláš Barna
Peter Kotrady

Bas:
Igor Geletka
Jozef Habas
Štefan Macala
Ján Pavlík

Podujatia

ROK 2008

Zistiť viac

ROK 2007

Zistiť viac

ROK 2006

Zistiť viac

ROK 2005

Zistiť viac

Zverejnené 18. decembra 2021.
Bez úpravy .