Udalosti

Uskutočnené a plánované udalosti v Farnosť Premenenia Pána.

abc

Uskutočnila sa Pi 26.11 14:02