Slovinky

GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV

farnosť sv.velkomučeníka Juraja
Slovinky

SLOVINKY (1368 Abakuk, Abbakut; 1405 Slowynka; 1460 Zlowinka utraque; 1550 Alsoszlowinka, Felsewszlovinka; 1943 Slovinky), ležia v severnej časti Slovenského rudohoria, v doline potoka Slovinka. Prvá písomná zmienka o obci sa dátuje do roku 1368 a je možné ju spájať s tzv. Valašskou kolonozáciou a s praktizovaním byzantského obradu.

Obecná pamätná kniha z roku 1938 píše, že obyvatelia Sloviniek sú náboženstvá gréckokatolíckeho s menšinou rímskokatolíkov. V tej istej knihe sa nachádza tabuľka sčítania ľudu podľa vierovyznania z roku 1940, z ktorej sa môžeme dozvedieť, že v obci sa hlásilo v tom čase ku gréckokatolíckemu vierovyznaniu 1252 obyvateľov, k rímskokatolíckemu vierovyznaniu 698 obyvateľov a k pravoslávnemu vierovyznaniu 4 obyvatelia.
V súčasnosti má obec (podľa sčítania ľudu z r. 2001) 1867 obyvateľov, z toho 807 pravoslávneho vierovyznania, 490 gréckokatolíckeho vierovyznania a 436 rímskokatolíckeho vierovyznania.
Patrónom obce je sv. veľkomučeník Juraj, ktorému je zasvätený aj gréckokatolícky chrám postavený v klasistickom slohu v rokoch 1799 – 1808. Konsekrovaný bol pravdepodobne v roku 1808. V súčasnosti je zapísaný ako Národná kultúrna pamiatka.
Kedy táto fárnosť bola ustanovená sa nedá zistiť, nakoľko momentálne nieje o tom žiadný písomný zápis. Ako doklad o nábožensko – historických udalostiach svedčí matrika krstov, sobášov a pohrebov, ktorá sa začala písať od roku 1752 (táto je v držbe Pravoslávnej cirkevnej obce v Slovinkách). Podľa tejto matriky je možné určiť kňazov pôsobiacich v Slovinkách od roku 1752:

Bazilius Jamborský: 1752–1785
Innocent Vilecký: 1785–1797
Michal Dudinský: 1797–1836
Michal Dudinský ml.: 1836–1845
Gabriel Tizedy: 1845–1876
Ján Čisarík: 1876–1886
Juraj Zubrický: 1887–1914
Eugen Hučko: 1915–1951
farnosť a fara násilne obsadená pravoslávnou cirkvou: 1951–1968
Michal Fitz: 1968–1977 (excurrendo)
1978 – 1982Ján Valko: 1978–1982 (excurrendo)
Vasiľ Kormanik: 1982–1990 (excurrendo)
Milan Mojžiš: 1990–1997 (excurrendo)
Vladimír Varga: 1997–

Dňa 21.2.1997 bol sv. otcom Jánom Pavlom II. vyhlásený nový Gréckokatolícky apoštolský exarchát a farnosť Slovinky sa stala jeho súčasťou. V tom istom roku veriaci slovinskej farnosti dokončili stavbu novej farskej budovy a po 46 rokoch dostali svojho farára.

Od tohoto času majú slovinský gréckokatolícki veriaci pravidelne slávene Božské liturgie a iné bohoslužobné obrady:
Božské liturgie vo všedný deň začínajú v zimnom období o 17.h a v letnom období o 18.h. V nedeľu a vo sviatok (ak pripadne deň pracovného pokoja) je o 9.h utiereň, o 10.h Božská liturgia a o 14.h večiereň. V sobotu Božská liturgia sa slávi pravidelne o 8.h a o 16.h je Veľká večiereň, alebo Celonočné bdenie (liturgický program ako v sobotu platí aj v každý všedný deň pred akýmkoľvek cirkevným sviatkom).

Zverejnené 18. decembra 2021.
Bez úpravy .