Preskočiť na obsah

Závadka

GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV
farnosť sv. Archanjela Michala Závadka

O vzniku obce Závadka sa nič konkrétne nevie. Spisy z roku 1200 hovoria o Závadke, že existovala ako pastierska osada, ktorá prislúchala rodine Mariašovcov z Markušoviec. Pôvod obyvateľstva Závadky ie je tiež istý. Dejepisci tvrdia, že prišli s kniežaťom Koriatovičom, ale je aj názor, že prišli z Veľkej Ukrajiny. Úlohou obyvateľov bolo strážiť starú obchodnú cestu, ktorá spájala Budapešť a Krakov a viedla cez závadsku horu. Závadčania mali zaručiť bezpečnosť poštovýc vozov a cestujúcich od napadnutia zlodejmi.
Najstaršie písomné zmienky o obci Závadka sú z roku 1714, ktoré napísal prvý farár Michal Jamborský, ktorý na Závadke účinkoval od roku 1714 do roku 1760.
Prvý chrám bol drevený. Nezostalo po ňom nič, musel pravdepodobne zhorieť. V roku 1775 bol postavený nový chrám z kameňa, z ktorého sa nám dodnes zachovala spodná časť veže.
Počas účinkovania farára Eleméra Lukáča v roku 1808 zhorel chrám aj fara. Tento farár dal opraviť faru i chrám a z roztopených zvonov dal zhotoviť tri nové.
Za farára Štefana Zimu sa Zavadčania rozhodli starý chrá zbúrať a postaviť väčší. Nový bol dokončený v roku 1928 a je zasvätený sv. archanjelovi Michalovi. V obci sa nachádzajú dve kaplnky. Prvá z roku 1834 je zasvätená sv. Jánovi Krstiteľovi a druhá kaplnka je z roku 1921 a je zasvätaná Nanebovzatiu Presvätej Bohorodičky.
Sčítanie obyvateľov z roku 1991 uvádza 572 obyvateľov, z ktorých je 93% gréckokatolíkov.
Obec Závadka leží vo výške 825m n. m. a je najzápanejšou časťou okresu Gelnica.