Preskočiť na obsah

Kojšov

GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV

farnosť sv. apoštolov Petra a Pavla Kojšov

Farská kronika sa nezachovala a tak vieme len málo z histórie našej farnosti.
Farský chrám je zasvätenýsvätým apoštolom Petrovi a Pavlovi. Bol postavený v roku 1806, ale nevieme ktorým biskupom.
Pred rokom 1950 bola zriadená kaplna v Gelnici. Po roku 1968 nebola hneď obnovená činnosť v tejto kaplnke. Od októbra 2002 pôsobia v Gelnici Sestry Služobnice Nepoškvrnenej Panny Márie (SSNPM), kde v ich dome je zriadená poloverejná kaplnka.

Kňazi pôsobiaci vo farnosti:
Juraj Tóth: od??-1895
Viktor Leukanič: 1895-1896
Pavol Krafanda: 1896-1908
Jeno Hucsko: 1908-1915
Viktor Mihalič: 1915-1943
Ján Krlička: 1943-1944 /zastupovanie/
Július Zachariáš: 1944-1974
Metod Székely: 1974-1976
Vasiľ Kormaník: 1977-1990
Milan Mojžiš: 1990-1997
Marek Horňák: 1997-

www.grkatkojsov.sk