Preskočiť na obsah

ROK 2007

 • 5. máj: Svätá liturgia vysielaná košickou redakciou rádia Lumen v priamom prenoseVeľká noc
 • 1. júl: Primičná svätá liturgia o. Petra Pacáka
 • 5. júl: Sviatok sv.Cyrila a sv. Metoda; stretnutie pri guľáši
 • 5. august: Odpustová slávnosť, 10. výročie ustanovenia farnosti


Liturgiu spolu s kňazmi protopresbyterátu slávil preosvietený vladyka Milan Chautur, apoštolský exarcha. Slávnosť pokračovala spoločným agapé v koncertnej sále Reduty a jubilejnou akadémiou, ktorej súčasťou bolo aj naše vystúpenie.
Predstavujeme sa 3 skladbami: Prvá venovaná oslave vierozvezcov sv. Cyrila a Metoda. Druhou krátkou skladbou Aliluja chceme zdôrazniť túžbu chváliť Najvyššieho a skladbou Sej deň symbolicky podčiarknuť význam dnešného dňa.

 • 20. október: Spišské zborové dni
  Spišské osvetové stredisko každoročne v októbri usporadúva v meste Spišská Nová Ves prehliadku zborov pod názvom Spišské zborové dni. Tento ročník bol významný aj pre náš zbor, keďže po prvý krát sme na ňom predviedli svoje umenie piatimi skladbami. Ako zatiaľ neznáme teleso sme sa medzi ostatné účinkujúce zbory, podľa kritikov, zapísali pozitívne a za úspešné vystúpenie sme obdržali ďakovný list. Sme vďační Spišskému osvetovému stredisku za možnosť ukázať a dokázať, že i my gréckokatolíci sme tu a patrí nám nezastupiteľné miesto v meste i celom regióne.
 • 4. november: 27. ročník Festivalu duchovnej piesne v Snine
  Povzbudení predchádzajúcim vydareným vystúpením sme sa prihlásili na 27. ročník Festivalu duchovnej piesne v Snine, organizovaný Zväzom rusínov – ukrajincov v Slovenskej republike. Aj tu sme po prvý krát dôstojne reprezentovali seba i celú našu farnosť. Morálnym ocenením je diplom a vecná cena, ktoré za potlesku obecenstva prevzala naša dirigentka. Skúsenosť, získaná v konfrontácii s ďalšími deviatimi zbormi, je pre nás neoceniteľnou devízou a novou hnacou silou do budúcnosti.
 • 9. december: Prehliadka zborov spišskonovoveského protopresbyterátu