Preskočiť na obsah

ROK 2005

  • Veľká noc
    Prvé slávnostné vystúpenie na seba nedalo dlho čakať. Symbolicky, práve na sviatok Paschy, našim chrámom zaznelo veľkolepé Christos Voskrese, Iže cheruvimy a Otče náš. A naše dojmy? Na jednej strane obrovská spontánna vnútorná radosť, že i my sme našim spevom prispeli k vytvoreniu neopakovateľnej veľkonočnej atmosféry. Na druhej strane očakávania ohlasov ľudu a samozrejme vlastná kritická sebareflexia.

V každom prípade pokračujeme…

  • 5. júl: Sviatok sv. Cyrila a Metoda; stretnutie pri guľáši
  • 5. júla 2005, na sviatok sv. Cyrila a Metoda po liturgii, na ktorej sme zaspievali okrem iných v premiére aj skladbu venovanú práve spomínaným vierozvezcom,sme sa stretli v altánku pri výbornom guľáši. A bolo veru veselo… !
  • 4. december: I. Prehliadka zborov protopresbyterátu
  • 10. decembra navštívi našu farnosť preosvietený vladyka Milan Chautur. V popoludňajších hodinách sa koná v chráme prehliadka zborov spišskonovoveského protopresbyterátu. Tento krát už nie sme iba pasívnymi divákmi v hľadisku, sme aktívnymi aktérmi. Hoci tréma zohrala svoju rolu, radosť máme a je o to väčšia, že si plníme sen a dôstojne prezentujeme výsledky našej takmer dvojročnej existencie. Po rozbore vystúpenia s dirigentkou prichádzame k záveru, že máme rezervy, že je stále čo zdokonaľovať, či už v intonácii, dynamike, harmónii alebo v celkovom výraze jednotlivých hlasov. Vystúpenie však považujeme pre nás samých za užitočné a povzbudivé.
  • Vianoce