Preskočiť na obsah

ROK 2008

 • 6. január: Sviatok Bohozjavenia
 • 26. januára sa v hoteli Metropol konal 5. ples gréckokatolíkov v Spišskej Novej Vsi. V jeho úvode k navodeniu správnej atmosféry a dobrej nálady prispel i zbor, keď v doprovode harmoniky a huslí zaspieval častuškuKomu že to komu dneska večar hraju vytvorenú práve na túto príležitosť. Na záver vstupu sme zapievali Živite ľudije na blaho svita. Zbor v civilnom resp. plesovom šate
 • Veľká noc
  Veľkonočnými piesňami Ne rydaj mene, maty a Razbojnikam sa v našom podaní zavŕšil pašiový ekumenický sprievod kresťanských cirkvi v meste Spišská Nová Ves pred naším chrámom na Veľký piatok 21. marca.14. jún: 
 • Svätá liturgia vysielaná košickou redakciou rádia Lumen v priamom prenose
 • 28. jún: Sviatok svätých, slávnych a všechválnych apoštolov Petra a Pavla
 • 5. júl: Sviatok sv.Cyrila a sv.Metóda3. august


Naša farnosť slávi svoj chrámový sviatok Premenenia Pána a zbor Megalinarion svojím spevom prispieva k nádhernej slávnostnej atmosfére. V novovyzdobenom chráme sa aj nám spievalo akosi ľahšie a ešte radostnejšie. Bol to naozaj nezabudnuteľný hlboký duchovný zážitok.

 • 8. september: Sviatok Narodenia našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny
 • 4. október
  Sústredenie zboru v Poráčskej doline. Venovali sme sa hlavne príprave na 27. ročník Festivalu duchovnej piesne, organizovaný Zväzom rusínov – ukrajincov v Slovenskej republike, 9. novembra, a na Spišské zborové dni 5. decembra. Obe účinkovania nám pripomínajú diplomy od organizátorov, priniesli sme si nové skúsenosti a pekné zážitky.
  A ako hodnotila výkon „svojho telesa“ naša dirigentka?
  V prvom rade musím poďakovať všetkým členom za vynaloženú prácu, námahu. Ak mám porovnať výkon „svojho telesa“, musím podotknúť, že sme boli najmladším zborom a nemusíme sa hanbiť za svoj výkon. Každým rokom sa zlepšujeme a z jednotlivých skladieb cítiť precítenosť, istotu a hlavne vžitie sa do skladby.
  Nemôžem povedať, že všetko bolo perfektné. Vždy je miesto, kde sa ešte má čo zlepšovať. V prvom rade by som povedala, že je to koncentrácia, sústredenie. Nemôžeme sa nechať vyrušiť nejakým šumom a podobne. Každým vystúpením nadobúdame väčšie skúsenosti a tým z nás odbúda tréma, nervozita, neistota. Chcem povedať, že cieľom je, aby každý v zbore si bol 100% istý čo má spievať, chcem odbúrať strach a zvýšiť sebavedomie.
  Na prehliadke boli dva zbory vyššieho levelu, možno, že sú aj profesionálne a z nich by sme si mali brať príklad. Chcem dosiahnuť väčšiu citlivosť, jednotnosť, veľkú škálu dynamiky. Samozrejme, to chce čas, svedomitú prácu a vytrvalosť.
 • 6. október: Slávnostná nedeľná bohoslužba – oslavy 740. výročia prvej písomnej zmienky o meste Spišská Nová Ves
 • Vianoce
  Vyvrcholením roka je čas Vianoc. Aj príprava zboru bola zameraná naň. Na skúškach sme sa venovali vianočným piesňam – „koľadkam“. Vrátili sme sa k repertoáru z minulých rokov, takpovediac potrebné bolo „oprášiť“ zabudnuté detaily šiestich kolied v staroslovienčine. K ním sme pridali novú koledu Na nebi zorja jasna zasjala a tri piesne v slovenčine tzv. „prostopinijem“ Čas radosti, veselosti; Novina sa stala; Spasiteľ sa zrodil, by nás vyslobodil