Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v Farnosť Premenenia Pána.

Výlety

Danišovce 20081. – 3. júlStránku nájdete pod týmto odkazom Danišovce 200624. – 26. júlStránku nájdete pod týmto odkazom Danišovce 200511. – 14. júlStránku nájdete pod týmto odkazom Danišovce 2004 V roku 2004 sme zmenili miesto stretnutia a tak sme sa ocitli v Danišovciach….Až na prvý deň, keď od rána do večera lialo, bolo výborne.Bolo tu skvelo (až na… Čítať viac

Theotokos

Náš Zborik Počiatky a korene zboríku siahajú do možno povedať už historickej totalitnej a rannej posttotalitnej doby rokov 1989 – 1990. Vtedy po prvykrát v škole na hodinách náboženstva sa začali spievať detské a mládežnícke piesne. Keď to už ako tak išlo, nasledovalo prvé predstavenie a oslava Boha spevom na liturgiách v malom kostole. Možno… Čítať viac