Preskočiť na obsah

Theotokos

Zverejnené 18.12.2021.

Kategória

Náš Zborik

Počiatky a korene zboríku siahajú do možno povedať už historickej totalitnej a rannej posttotalitnej doby rokov 1989 – 1990. Vtedy po prvykrát v škole na hodinách náboženstva sa začali spievať detské a mládežnícke piesne. Keď to už ako tak išlo, nasledovalo prvé predstavenie a oslava Boha spevom na liturgiách v malom kostole. Možno povedať, že prvé úspechy boli povzbudením a dodávali energiu. Deti dorástli na mládežníkov i dospelákov sú z nich už dnes aj otcovia a mamky a ich miesto zaujali ďalšie deti a mládež. Takouto prirodzenou generačnou obmenou funguje zborík, ktorý sme si pri otvorení nášho chrámu pomenovali Theotokos. Jeho prvým veľkým úspechom bolo víťazstvo na mládežníckom festivale v Trebišove. Zborík Theotokos spieva prakticky každú nedeľu pri liturgii, pri vysluhovaní sviatosti manželstva a prispieva k slávnostnej atmosfére sviatkov v cirkevnom roku. Týmto chcem srdečne poďakovať všetkým, ktorí v tomto zboríku počas jeho existencie pôsobili.