Kňazi

AKTUÁLNI KŇAZI FARNOSTI

Jaroslav Štefanko

Kňazská vysviacka: 17.06.1989

stefanko.jaroslav@grkatke.sk

HISTÓRIA KŇAZOV FARNOSTI

Tomáš Labanič

Kňazská vysviacka: 15.09.2005
Kaplán 2009-2016

labanic.tomas@grkatke.sk

František Engel

Kňazská vysviacka: 26.06.2016
Kaplán 2016-2021

engel.frantisek@grkatke.sk

Zverejnené 18. decembra 2021.
Bez úpravy .