Spišské zborové dni, 20. 10. 2007

spä na fotoalbum