My v Tatrách 2007
15. 9. 2007

Za fotky ďakujeme Martinovi.

spä na fotoalbum