Stretnutie seniorov
25. 10. 2006

spä¯ na fotoalbum