Spišská Nová Ves


Z histórie
Život Farnosti
-Púte: Rím,
Lurdy-Fatima,
Medugorje 2004,
Medugorje 2005, 2006
Svätá zem 2008
- Plesy:
- 1.sv.prijímania
- Mládež:
- Megalinarion
- Fotoalbum
Bohoslužobný program
Kontakt
Kniha návštev
Linky