Protopresbyterát

Spišská Nová Ves
Helcmanovce
Kojšov
Poráč
Slovinky
Závadka