Primičná sv. liturgia o. Petra Pacáka
1. 7. 2007

spä na fotoalbum