Prehliadka zborov protopresbyterátu,
10.12.2006

späť na fotoalbum