Prehliadka zborov protopresbyterátu,
9. 12. 2007

späť na fotoalbum