Prehliadka zborov protopresbyterátu, 4.12.2005

Megalinarion, Spišská Nová Ves

Dimitrios, Poráč

Theotokos, Spišská Nová Ves

späť na fotoalbum