Slávnostná posviacka chrámu
1. 8. 1999


spä na fotoalbum