MEGALINARION

Hoc každý iný,
hoc z rôznych končín kraja,
je predsa niečo,
čo nás v jedno spája.
Tým putom je nápev sladký,
čo v piesňach dávnych ožíva
a bohatstvo Slova
i pravé hodnoty odkrýva.

My veľkú radosť v srdciach máme,
veď, Pane
Tebe spievame,
Teba oslavujeme.
Tebe ďakujeme
a Teba o pomoc prosíme,
Bože náš.

  Členovia    Podujatia