Vianočný futbalový turnaj
12. 11. 2006

spä na fotoalbum